Notice: Undefined variable: login in /home/vkf/domains/pastoriewoning.nl/public_html/includes/www_header.php on line 27

Notice: Undefined variable: login in /home/vkf/domains/pastoriewoning.nl/public_html/includes/www_header.php on line 49
Pastoriewoning.nl in Friesland
Schoolmeesters woning

Master Jansenstrjitte  2, Mantgum

Agenda en geplande activiteiten in 2016:

  • Zondag 12 juni vanaf 13:30 uur: Huizentocht te Boksum , zie downloads archief (hier rechtsonder) voor de Uitnodiging.
  • Zondag 10 januari vanaf 16:00 uur: Nieuwjaarsreceptie in Doktershűs Stiens Smelbręge 6 Stiens , (zie Activiteiten voor foto's).

Nieuwe bestuursleden!
Inmiddels hebben zich twee nieuwe leden zich gemeld voor het bestuur van de VKF. Wij zijn hier heel blij mee. De officiële installatie van Monique Bartels en Menno Brouwer heeft plaatsgevonden op de ledenvergadering van 16 april 2015. Daar het rooster van aftreden voorziet in het wegvallen van twee bestuursleden, en enkele activiteitencommissieleden na hun jarenlange tomeloze inzet het stokje willen overdragen, is aanvulling zeer wenselijk. 
Mocht ook u zich in 2016 in willen zetten voor bestuur of activiteitencommissie? Mail naar:  info@pastoriewoning.nl

Ledenwerfactie:
In de afgelopen editie van het Timpaan vond u dit jaar een ledenwerfkaartje. Dit kaartje kunt u gebruiken om onze vereniging te promoten. Meer kaartjes nodig? Bij elke activiteit hebben we de kaartjes beschikbaar, vraag ernaar of stuur een mail naar info@pastoriewoning.nl .

Mededeling van de penningmeester:
Voor 2015 is er geen automatische incasso van de contributie. Alle leden waarvan wij een machtiging hebben ontvangen voor automatische incasso ontvangen voor het jaar 2015 dus een factuur. Door omstandigheden met het incassoprogramma bij de ING lukt het helaas niet meer om op tijd de incasso voor 2015 uit te voeren. Voor 2015 gaan wij er van uit dat de incasso weer uitgevoerd gaat worden.

Ledenkaart:
Bij de factuur van de contributie ontvangen alle leden dit jaar ook een ledenkaart van de VKF met daarop uw naam en lidmaatschapsnummer. Een mooi aandenken dat u lid bent van onze vereniging.  

Op zoek naar een oude gedrukte Timpaan?
Er zijn nog gebrukte exemplaren beschikbaar. Bij de ledenvergadering zijn de beschikare exemplaren aanwezig.

Terugblik op 2015:

  • Zaterdag 10 oktober bij Tresoar in Leeuwarden, zie foto's bij Activiteiten.
  • Zondag 21 juni zomertocht in Eastermar, zie foto's bij Activiteiten.
  • Woensdag 15 april 2015: Jaarvergadering VKF in leeuwarden, zie foto's bij Activiteiten.
  • Woensdag 4 maart 2015: Bestuursvergadering VKF
  • Zondag 12 januari: Nieuwjaarsreceptie VKF,  zie voor foto's bij Activiteiten.