Laatste afgelopen Evenementen

Algemene Leden Vergadering 2023

Op 11 april 2023 hebben we de jaarlijkse ALV gehouden in de Statenzaal van het provinciehuis Frylân.

VKF Nieuwjaarsborrel 2023

Op zondag 22 januari hebben we een zeer geslaagde nieuwjaarsborrel gehouden in de prachtige pastorie van Oppenhuizen.