Algemene Leden Vergadering 2022

Na een interessante rondleiding door de prachtige Botniastins, het onderkomen van de Academie van Franeker, is de ledenvergadering gehouden.

VKF Zomertoer 2022

Op zondag 3 juli hebben we Dekemastate in Jelsum bezocht.

VKF Nieuwjaarsborrel 2023

Op zondag 22 januari hebben we een zeer geslaagde nieuwjaarsborrel gehouden in de prachtige pastorie van Oppenhuizen.

Algemene Leden Vergadering 2023

Op 11 april 2023 hebben we de jaarlijkse ALV gehouden in de Statenzaal van het provinciehuis Frylân.